ANARS je podjetje
na področju domače in umetne
obrti, ki posreduje vrhunske mojstrovine
naše ustvarjalnosti v sodobni čas.
Pri tem mu je dediščina ena
od ustvarjalnih možnosti ...